TRIẾT LÝ, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
I. Tầm nhìn:

UIMAX hướng đến mục tiêu trở thành trang thương mại điện tử số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh Giao Diện cho website và ứng dụng , đặc biệt là Theme và Plugin của WordPress.

II. Sứ mệnh:
 1. Đưa những sản phẩm tốt nhất thế giới tới tay người sử dụng tại Việt Nam với mức giá rẻ nhất.
 2. Tạo môi trường phẳng, mở, gắn kết đồng thời giải phóng tất cả năng lực, sự sáng tạo nhằm phát triển sự nghiệp CNTT.
III. Giá trị cốt lõi:
 1. Hài lòng của cộng đồng và uy tín thương hiệu.
 2. Hướng dẫn, hỗ trợ, chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực CNTT.
 3. Chia sẻ thành công với đối tác và cộng động.
VỊ THẾ VÀ TIỀM LỰC
 1. Một trong những website hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực WordPress, được cộng đồng tin tưởng và đánh giá cao.
 2. Là hệ thống lớn nhất hiện nay trong ngành bán lẻ plugin và theme WordPress.
 3. Được công đồng và các đối tác khuyến khích và hỗ trợ mạnh mẽ.
 4. Hệ thống quản trị điều hành hiện đại, hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế.
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 1. Giữ vững vị trí số 1 trên thị trường trong ngành bán lẻ theme và plugin WordPress.
 2. Đạt 98% cá chỉ số hài lòng của cộng đồng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ ưu việt của Xưởng WordPress.
 3. Phát triển thị phần, đa dạng hóa sản phẩm trong WordPress.
 4. Đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển của nền CNTT nước nhà.