1. Cập nhật qua wp-admin

Lưu ý: Từ WordPress 5.5 trở đi anh em có thể upload trực tiếp file .zip trong dashboard (wp-admin) để cập nhật nhé.

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho theme

 1. Tải phiên bản mới nhất của theme trên website. (xem hướng dẫn)
 2. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 3. Truy cập Giao diện -> Giao diện.
 4. Chọn Thêm mới ở phía trên cùng của trang.
 5. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 6. Chọn Thay thế phiên bản hiện tại

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho plugin

 1. Tải phiên bản mới nhất của plugin trên website. (xem hướng dẫn)
 2. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 3. Truy cập Gói mở rộng -> Cài mới.
 4. Chọn Tải plugin lên ở phía trên cùng của trang.
 5. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 6. Chọn Thay thế phiên bản hiện tại

2. Cập nhật qua hosting

 1. Tải bản mới nhất của theme/plugin trên UIMAX (xem hướng dẫn)
 2. Truy cập vào hosting mà website đang sử dụng
 3. Truy cập vào thư mục:
  • Theme: wp-content/themes/
  • Plugin: wp-content/plugins/
 4. Upload file zip vào thư mục tương ứng. (Vui lòng kiểm tra file zip mà bạn upload đã file cài đặt hay chưa. Nhiều nhà sản xuất cung cấp cả file thiết kế, hướng dẫn sử dụng trong file zip mà bạn tải về. Trong trường hợp đó, hãy giải nén và tìm đúng file zip cài đặt)
 5. Giải nén zip file đã upload ở bước trên
 6. Kết thúc